Bilfientlighet äventyrar trafiksäkerheten

”Staden växer och antalet resor med den. Planera därefter, inte för en feltänkt vision.”

Thomas Lindskog, Ordförande i KAK, Västra, och Anders Ydstedt, Ordförande i Expertrådet skriver i GT om att trafikplaneringen i Göteborg äventyrar både trafiksäkerhet och framkomlighet. Läs hela artikeln här.

Logga in