Bild: Egmont Publishing

Alrik Söderlind tilldelas KAK:s Journalistpris 2018

Kungliga Automobil Klubben (KAK) tilldelar Alrik Söderlind KAK:s journalistpris 2018. Söderlind är chefredaktör på Auto, motor & sport och bevakar frågor om bilismens förutsättningar och är en aktiv röst i debatten om framtidens mobilitet.

– Det är med stor glädje som vi tilldelar Alrik Söderlind KAK:s Journalistpris. Han är en mångsidig journalist som har ett gediget kunnande om bilen som den frihetsmaskin det är. Han räds heller inte att sticka ut hakan och ta debatten om bilens roll i samhället och hela infrastruktursystemets utformning, säger Anders Ydstedt som är ordförande i juryn för KAK:s Journalistpris.

Alrik Söderlind är mycket glad och stolt över att ha tilldelats KAK:s Journalistpris.
– Det här priset hjälper till att sätta fokus på hur viktig bilen är för vårt samhälle. Jag kommer fortsätta att slåss för bilisterna och en moralisk bilism för nytta och nöje, säger Alrik Söderlind, själv.

– Alrik Söderlind har både bredden och djupet i sin bevakning av frågor kring bilismen. Det behövs fler journalister av hans kaliber. Vi är därför mycket stolta att kunna tilldela Alrik Söderlind KAK:s Journalistpriset 2018, avslutar Anders Ydstedt.

Juryns motivering lyder:

Alrik Söderlind har genom sin journalistiska gärning bidragit till att utveckla svensk motorjournalistik på ett sätt som få andra har. Ett gediget intresse för mobilitetsfrågor i allmänhet och bilismen i synnerhet torde ligga till grund för detta. Genom sina texter fångar han in bredden och komplexiteten i dessa frågor och gör dem greppbara för läsaren. Samtidigt lämnas inget därhän vad gäller konsumentupplysning eller tekniskt kunnande om bilen som uppfinning. Söderlind förmår att täcka in alla områden som krävs av god motorjournalistik.

Bilen är en fantastisk uppfinning och en frihetsmaskin som bidrar till samhällets utveckling. Samtidigt är den ofta ifrågasatt av olika samhällsdebattörer och beslutsfattare. Alrik Söderlind är inte sen med att på ett sakligt och modigt sätt ge sin syn på aktuella frågor om hur samhället bäst ska planera för en god utveckling av bilismen. Han vågar öppet utmana etablerade föreställningar och är en aktiv röst i debatten med den fria mobiliteten som ledstjärna. Han skyr varken stora eller mindre frågor i sammanhanget, utan har en gedigen bredd i sin journalistik.

Med stor integritet vågar Söderlind också upplysa konsumenter om förbättringsområden som finns inom den moderna bilismen. Hållbarhet, ekonomiska aspekter av bilägande och den tekniska utvecklingen – inget är honom främmande. På så sätt bidrar Söderlind till bilismens sunda utveckling, vilket KAK vill uppmuntra.

Vi är mycket stolta över att tilldela Alrik Söderlind KAK:s Journalistpris 2018.

Fakta om KAK:s Journalistpris:
KAK instiftade Journalistpriset 2008 med avsikt att belöna journalistiska insatser och som en uppmuntran för en seriös rapportering kring bilismens utveckling. Prissumman är på 25.000 kronor.

Priset kommer att delas ut i samband med STCC på Mantorp 22 september.

Tidigare vinnare
2017 Mikael Stjerna, Teknikens Värld
2016 Karin Olander, Dagens Industri
2015 Jacques Wallner, Dagens Nyheter
2014 Lasse Holmström, Sydsvenskan
2013 Daniel Frodin, Teknikens Värld
2012 Marianne Sterner, Vi Bilägare
2011 Håkan Matson, Dagens Industri
2010 Jan-Erik Berggren, Expressen
2009 Jonas Fröberg, Svenska Dagbladet
2008 Lasse Swärd, Dagens Nyheter

Jury 2018
Lasse Svärd, Journalist Dagens Nyheter
Magnus Ehrenstråhle, f.d. VD Bilprovningen
Lars Jilmstad, f.d. Presschef
Charlie Magnusson, Informationschef, Motorbranschens Riksförund
Cornilla von Plomgren, Miljö- och Kommunikationskonsult
Lars Holmqvist, Senior Advisor
Ordförande för juryn är Anders Ydstedt som är ordförande i KAK:s Expertråd.

Kontakt:
anders@ydstedt.com

Logga in