Årsmöte KAK Östra Avdelning

Årsmöte i KAK Östra Avdelning hålls på kansliet, Villa Godthem, Stockholm.
Tisdagen den 15 mars 2016, kl 18:00.

Nyval/omval till styrelsen kommer att ske enligt avdelningens arbetsordning.

Valberedningen: Lars Yngve (ordf) och Fredrik Ekman, kan kontaktas via info@kak.se

Ev. motioner skall vara inlämnade till avdelningens kansli på Villa Godthem, Stockholm eller per e-mail till:  info@kak.se senast måndag 7 mars, 2016.

Klubben bjuder på kaffe och tilltugg, varför föranmälan är önskvärt på e-mail: info@kak.se senast onsdag 9 mars, 2016.

Välkomna! Styrelsen i KAK Östra Avdelningen

Logga in