Ett välbesökt årsmöte.

Årsmöte med KAK i Malmö

I år hölls KAK:s årsmöte på hotell Savoy i Malmö. Utmärkelser delades ut och trevligt mingel blev det efter årsmötesförhandlingarna.

Logga in