Attitydförändringspriset ånyo igång

Attitydförändringspriset instiftades 2009 av KAK för att belöna arbete och insatser som leder till att förändra attityder vad gäller trafiksäkerhetsfrågor i positiv riktning.

Priset, som utgörs av stipendium och är ett samarbete mellan KAK och Bilprovningen, delas ut till person eller organisation som genom sitt arbete medverkat till att positivt förändra beteenden i trafiken.

 

Nomineringar välkomna

Denna gång kan vem som helst nominera kandidater till attitydförändringspriset. Nomineringarna sker via Bilprovningens webbplats, www.bilprovningen.se/nominera. Förhoppningen är att på detta sätt hitta eldsjälar, som man annars kanske inte hade uppmärksammat. Kravet på den nominerade är att personen eller organisationen har påverkat trafikfarliga beteenden i positiv riktning, allt från inställningen till alkohol/droger i trafiken till undervisning av barn om trafikvett på fritids. Man kan inte nominera sig själv.

Juryn består av representanter från KAK, KAK:s Expertråd och Bilprovningen.

 

Pengar till fortsatt arbete

2014 års attitydförändringspris kommer att tilldelas en eller flera pristagare. Stipendiet uppgår till totalt 40 000 kronor och ska användas till stöd för fortsatt arbete för förändrade beteenden i trafiken.

– Det finns tyvärr fortsatt en mängd beteenden och attityder i trafiken som är trafikfarliga.

Samhället gör sitt, men det finns även många enskilda personer och organisationer som gör något åt saken. Vi letar efter dessa eldsjälar som faktiskt tar initiativ och gör något konkret för att förändra ett oönskat beteende eller attityd, säger Niklas Nyström, KAK:s Generalsekreterare

– På Bilprovningen månar vi inte bara om säkra fordon utan också om säkra förare. I vår strävan ser vi att attitydpåverkan är nyckeln till beteendeförändring, men det är lättare sagt än gjort. Vi sätter därför stort värde på att finna och dessutom hjälpa de som har lyckats. Det krävs samarbete och gemensamma insatser för att vi ska nå nollvisionen, säger Benny Örnerfors, Bilprovningens vd.

 

Tidigare pristagare

Priset har tidigare delats ut till Lisbeth Rådström och Kristina Stenehäll som representanter för MADD (Mothers Against Drunk Driving) samt till brandmannen James Svensson som var drivande i Räddningstjänsten Syds projekt att arbeta förebyggande främst vad gäller ungdomars attityder i trafiken.

 

För mer information om KAK och Bilprovningen besök www.kak.se respektive www.bilprovningen.se.

 

För mer information

Niklas Nyström, KAK:s generalsekreterare, mobil: 0708-870157, e-post: niklas.nystrom@kak.se

Benny Örnerfors, vd Bilprovningen, mobil: 0736-88 22 13, e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef Bilprovningen, mobil: 0706-87 03 66, e-post:cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

 

Kort om KAK:

KAK, grundat år 1903, är idag en rikstäckande allmännyttig ideell förening med främsta syfte att främja en sund utveckling av den svenska bilismen. Vi ägnar oss åt ansvarsfrågor kopplade till bil och trafik, motorsport och sociala klubbaktiviteter. De tre verksamhetsdelarna samverkar för att göra det attraktivt att genom ett medlemskap stödja KAK.

 

Kort om Bilprovningen:

Med ansvarskänsla, närhet och kunden i fokus är Bilprovningen din trygghet för säkra fordon och bättre miljö. Med 92 stationer och 650 medarbetare är Bilprovningen Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon. Under 2013 genomförde företaget närmare 2,5 miljoner besiktningar och omsatte 785 MSEK. Bilprovningen ägs av svenska staten.

Logga in