Bilen är framtiden

”I framtiden krävs mer av allt resande och då behövs bilen i allra högsta grad. Därför vore det bättre om politiker och makthavare uppmuntrade den utveckling som sker istället för att motarbeta bilen”, skriver Paul G Höglund i NWT.

Logga in