”Bilen behövs i hela landet”

Med anledning av Bensinupproret skriver Anders Ydstedt, ordförande i KAK:s Expertråd, att bilen behövs i hela landet.

Läs mer hela artikeln här.

Logga in