Bilprovningens ägare delar upp bolaget mellan sig

Bilprovningens ägare delar upp bolaget mellan sig
– Besikta blir ny aktör i sydvästra Sverige

De tidigare minoritetsägarna i AB Svensk Bilprovning, där KAK ingår, tar över 56 stationer i
sydvästra Sverige och Mälardalen från den 18 mars 2013. Verksamheten kommer att drivas under namnet Besikta Bilprovning. AB Svensk Bilprovning grundades 1963 och har sedan dess ägts till 52 procent av staten och till 48 procent av ett antal fordonsrelaterade branschorganisationer och trafikförsäkringsbolag. Bilprovningsverksamheten omreglerades 2010 och 2011 beslutade ägarna till AB Svensk Bilprovning att dela upp verksamheten i tre likvärdiga nät av besiktningsstationer. Ett stationsnät i nordöstra Sverige avyttrades i november 2012.
De tidigare minoritetsägarna, som organiserat sig i det gemensamma holdingbolaget FBYB Holding AB, har tillsammans med staten beslutat sig för att renodla ägarbilden, varefter staten blir ensam ägare till AB Svensk Bilprovning med ett rikstäckande stationsnät och FBYB Holding blir ensam ägare till ett stationsnät i sydvästra Sverige och Mälardalen.

FBYB Holding tar över verksamheten från den 18 mars 2013 och har träffat avtal med industribolaget Volati, som blir ansvarig för den operativa driften av stationsnätet med 56 stationer. Verksamheten kommer att drivas under namnet Besikta Bilprovning. Verkställande direktör blir Mårten Andersson, som tidigare var Vd för Skandia AB och ordförande blir Lars Otterbeck, med erfarenhet som styrelsearbete från bland annat Hakon Invest, Skandia och Tredje AP-fonden.

– Vi har varit delägare i Bilprovningen i snart 50 år och fortsätter nu att driva det sydvästra nätet under namnet Besikta Bilprovning. Genom skilsmässan från staten, visar vi vårt ansvar och medverkar till att slutföra omregleringen av bilprovningsverksamheten. Vi ser fram emot att ta över en redan väl fungerande verksamhet med kompetent och motiverad personal, säger Per Johansson, talesperson för FBYB Holding och tillika Vd för Motorbranschens Riksförbund.

– Vi ser fram emot att tillsammans med FBYB Holding utveckla verksamheten till att bli ännu bättre för kunder, medarbetare och ägare. De flesta besiktningskunder är nöjda och vi tror att vi kan öka detta ytterligare genom att vara lyhörda och tänka framåt, säger Mårten Andersson, tillträdande Vd i Besikta Bilprovning.

FBYB Holding och Volati har kommit överens om att Volati har rätt att förvärva Besikta Bilprovning under 2015.

Transaktionen är villkorad av godkännande från Konkurrensverket samt Swedac.

Det totala värdet som fördelas mellan ägarna i samband med uppdelningen av tillgångarna i Bilprovningen uppgår till cirka 1,8 miljarder kronor. Beloppet består av Bilprovningens likvida medel som inkluderar likvid erhållen vid tidigare genomförda försäljningar, samt värdet på riks – och sydvästra stationsnätet.

FBYB Holding AB
FBYB Holding AB (Försäkring, Bilistorganisationer, Yrkestrafiken och Branschförbund) är det gemensamma ägarbolaget för följande branschorganisationer och försäkringsbolag:
Motorbranschens Riksförbund (MRF)
Bilförsäkringsföretagen (Folksam, Länsförsäkringar, If, Trygg Hansa, Roppongi (f.d. Ansvar)
Kungliga Automobil Klubben (KAK)
Motormännens Riksförbund (M)
Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF)
Svenska Bussbranschens Riksförbund
Svenska Taxiförbundet
Sveriges Åkeriföretag

Volati AB
Volati AB är en svensk industriell investerare som vidareutvecklar verksamheter med fokus på långsiktigt värdeskapande i bolag som man vill fortsätta att äga. Volati har sedan 2003 byggt upp en grupp av företag med dotterbolag i 15 länder  med en samlad omsättning (2011) på 1,1 miljarder kronor, med ett rörelseresultat på 141 miljoner kronor och med över 500 anställda. Sedan start har Volati bara avyttrat ett företag och alla dotterbolag har visat vinst samtliga år de ägts av koncernen. Flera av verksamheterna har expanderat, ofta utomlands, och förbättrat sin lönsamhet med Volati som ägare.

Slut

Logga in