Debatt om ny teknik i bil i samband med ny rapport

Den 10 april höll Expertrådet ett seminarium på Kansliet i Stockholm om hur ny teknik i bil påverkar bilar och förare. Seminariet byggde på den rapport som Expertrådet tagit fram.  Under rubriken ”Ny teknik i bilar och aktiv körning- vem är det egentligen som har ansvaret?” diskuterades försäkringsaspekter, huruvida en uppkopplad bil kan påverka förarens uppmärksamhet, om ny teknik kan leda till en passivisering av föraren och om den nya tekniken föranleder en förändrad utbildning för nya förare.
Mest diskuterades dock kring lagförslaget mot användande av mobiltelefoner under färd. KAK och Motormännen fick flera gånger försvara sina respektive ställningstaganden i frågan. KAK är ju som bekant positivt till lagstiftning mot handhållen mobiltelefoni. Mest sett som en reaktion på bristen på offentliga resurser för utbildning kring faran med ouppmärksamhet. Det har utvecklats en norm att ouppmärksamhet är acceptabelt som tyvärr sprider sig. Teknikutvecklingen måste självklart beaktas vid sådan lagstiftning.
Medverkande i panelen var Jan Evert Rådhström, vice ordförande för Trafikutskottet, Katja Kirscher forskare på VTI, Anders Kullgren, forskningschef på Folksam och Carl Berghem forskare på Qamcom. Moderator var Christer Svensén, medlem i Expertrådet och överläkare och professor. Inbjudna var motororganisationer, politiker och journalister.

Logga in