Debattartikel om ungdomars trafikutbildning

Med en artikel på DN debatt lanserades KAK:s rapport ”Unga i trafiken – vem bär ansvaret”.  Artikeln följdes även upp av TV4 som gjorde ett reportage till sitt morgonprogram.

Expertrådets rapport visar att Sverige har bedrivit ett mycket framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete. Under 2013 omkom 260 personer i vägtrafiken och så låga dödstal har vi inte haft sedan 1940-talet. Samtidigt finns det en utmaning i och med att unga tar körkort allt senare och att insatserna för att utbilda unga i trafikkunskap är svaga. Enligt KAK:s kartläggning har både polisens och frivilligorganisationernas arbete trappats ned och Trafikverket bedriver ingen utbildning eller opinionsbildande arbete riktat mot allmänheten. Enligt den nya läroplanen från 2011, ett digert dokument på nästan 300 sidor, ingår trafikkunskaper som centralt innehåll för lågstadiet. Som en av 25 (!) punkter återfinns ”Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt”. Trafik finns också kvar som exempel på ämnesövergripande teman. För högre mellan- eller högstadiet  finns inga bindande formuleringar.

Konsekvensen är att en väsentlig andel av dem som vistas i trafiken som gående eller cyklister kanske inte har någon trafikutbildning alls utöver det man har fått med sig från lågstadiet. Risken är att de som är mest utsatta i trafiken, de oskyddade, kommer att vara utan trafikutbildning. Det vore mycket olyckligt utveckling om vi låter de oskyddade också förbli outbildade.

KAK kommer nu se vilka initiativ som kan tas för att vända på denna farliga utveckling.

Anders Ydstedt
Ordförande KAK:s expertråd

Länk till artikeln

 

http://www.dn.se/debatt/dalig-trafikkunskap-en-fara-for-sveriges-ungdomar/

Logga in