”En parkeringsplats per bostad eller lägenhet är rimligt”

”Barnfamiljer samt äldre är nästan helt ointresserade av bilfria områden. Generellt tycker invånarna att en parkeringsplats per bostad eller lägenhet är rimligt att planera för. Åsikten är ungefär densamma oavsett ålder, kön eller bostadsort, enligt en färsk Demoskopundersökning som KAK varit med och tagit fram.”

Logga in