Europeiska trafikantveckan – KAK firar frihetmaskinen bilen!

Europeiska Trafikantveckan (European Mobility Week) är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter.”

KAK vill fira bilen som den frihetsmaskin den är, både i staden och på landsbygden!

Läs mer iKAK:s bok ”Ständigt på väg – om bilismens förutsättningar och framtid”.

Köp på bokus.se eller hämta gratis på KAK:s kanslier om du är medlem.

Logga in