KAK:s Expertråd

KAK arbetar aktivt för att ”främja bilismens sunda utveckling”. Genom Expertrådet arbetar klubben med opiniosnbildning och påverkansarbete.

Vid frågor eller inspel gällande Expertrådets verksamhet: kalle.back@kak.se

Klicka på videon där Expertrådets ordförande Anders Ydstedt berättar om arbetet för framtidens mobilitet och bilism.

Logga in