Expertrådet fokuserar på tre frågor

Expertrådet har kommit fram till prioriteringar för arbetet med ansvarfrågor inom KAK. Tanken är som tidigare att KAK ska prioritera några frågor där förutsättningarna är goda att Klubbens insatser verkligen kan göra skillnad. De tre områden som kommer att få särskild uppmärksamhet framöver är:

Infrastruktur och fri rörlighet

Vårt samhälle måste planeras för bilen, både idag och för framtiden. Bilen ger fantastiska möjligheter till individuell mobilitet. Men tyvärr missar våra beslutsfattare ofta att ta hänsyn till framkomlighet i samband med vägbyggen och när det gäller att planera för framtiden saknas ibland bilens funktion helt.ansvar

Redan idag rullar bilar som är tysta och utsläppsfria på våra gator. Inom något årtionde kommer nästan alla bilar att vara helt utsläppsfria. Samtidigt planeras våra städer utifrån bilen som den var på 1980-talet när planeringen istället borde göras för framtidens bilar.

KAK kommer att visa på värdet av individuella resor, att den fria rörlighet som bilen ger har en framtid. Ett exempel är den debatt som KAK haft med politiker i Stockholm som ibland vill att våra städer byggs om för att prioritera alla andra trafikslag än bilen. KAK framförde att i framtidens städer kommer alla trafikslag att behövas. Framtidens bil kommer kanske att se väsentligt annorlunda ut, den kommer inte att ge några störningar men vi måste reservera plats redan nu för framtidens bilar i våra städer.

Aktiva bilförare

Just nu pågår en revolution i bilbranschen. Både biltillverkare och helt nya aktörer som Google kommer inom några år att kunna sälja självkörande bilar. Helt klart kommer detta att innebära enorma förändringar och skapa nya möjligheter att öka mobiliteten, t ex för de som idag inte har möjlighet att köra bil.

Den nya tekniken som tar över uppgifter från bilföraren kommer att göra trafiken mycket säkrare men riskerar också att göra föraren passivare. Det finns många aspekter på dessa frågor som måste lösas, inte minst legala. KAK har under 2013 släppt en rapport om olika tekniska system ”Säkerhet framför allt” och vi kommer att fortsätta att bevaka frågan. I bilar som inte är helt självkörande är det föraren som är ansvarig och då måste denne vara aktiv.familj_bil_2

Barn och ungas säkerhet i trafiken

Trafiksäkerhetsundervisning i skolan är tyvärr ett eftersatt område. Eftersom unga tar körkort allt senare är det många trafikanter, som gående och cyklister, som överhuvudtaget inte fått lära sig något om trafiksäkerhet. Trafiksäkerheten i och omkring skolor är också område där det krävs insatser i och med att skolpolisverksamheten försvunnit.

bild_säkerhetKAK kommer att samla goda exempel på hur man kan arbeta med trafiksäkerhet för unga. Hur arbetar andra länder med dessa viktiga frågor? Vad görs i skolan idag och vad mer skulle kunna göras utan att det går ut över annan undervisning? Kanske skulle skolan kunna ansvara för delar av teoriundervisningen för körkort? KAK kommer att driva opinion kring frågan om barn och ungas säkerhet i trafiken och uppvakta ansvariga politiker för att få till en långsiktig lösning.

Logga in