Expertrådets medlemmar

Anders Ydstedt, ordförande

Paul G Höglund

Johan Hallenborg

Lars Holmqvist,

Sten Tegnér

Christer Svensen

Kalle Bäck, kommunikatör, researcher

 

 

 

 

Robert Olsson

Logga in