Rapport om kommunernas trafikplanering, våren 2017

 

 

20180831_Valjarna_och_trafiken

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport om svenska folkets syn på bilägande

miljöprogram

KAK:s Miljöprogram. Alla parter måste ta sitt ansvar för miljön.

Skop-undersökning om svenska folkets syn på infrastrukturinvesteringar.

Skop-undersökning om svenska folkets syn på infrastrukturinvesteringar.

Slussen i Stockholm ska byggas om. KAK:s syn på frågan.

Slussen i Stockholm ska byggas om. KAK:s syn på frågan.

peakcar

Bilförsäljningen slår rekord. Talet om ”Peak car” är knappast någon realitet.

Skop-undesökning om prioriteringar vid satsningar på infrastruktur.

Skop-undesökning om prioriteringar vid satsningar på infrastruktur.

Rapport om barns och ungas trafiksäkerhet med fokus på trafik med fokus på utbildning.

Rapport om barns och ungas trafiksäkerhet.

autonoma

Ny teknik som gör bilarna självkörande ställer nya krav på alla i trafiken.

Skop-undersökning om allmänhetens syn på vägarbeten.

Skop-undersökning om allmänhetens syn på vägarbeten.

En rapport om ny tekink och säkerhet.

En rapport om ny tekink och säkerhet.

Logga in