Ett välbesökt seminarium. Intresset för bilismen är stort.

Seminarium i Trollhättan om kommunernas trafikplanering

”Carboom – är Västsverige redo för framtidens bilism?” Det var titeln då Kungliga Automobil Klubben (KAK) anordnade ett seminarium på SAAB Car Museum i Trollhättan 6 september. Faktum är att bilförsäljningen slår rekord – det råder en ”Carboom” i Sverige och globalt. Hur ska planeringen av infrastruktur se ut för att matcha denna utveckling och ökade behovet av transporter? Många kommuner väljer dessvärre att planera för minskad bilism, vilket innebär en stor risk. Kartan måste stämma överens med verkligheten.

Anders Ydstedt modererade seminariet, från vänster, Axel Josefsson, Robert Falck, Karin Olander, Lars Holmqvist och Paul Åkerlund.

Det var också slutsatsen i rapporten ”Kommuner och trafik” som ordföranden i KAK:s Expertråd Anders Ydstedt inledde med att föredra. Han övergick sedan till att moderera diskussionerna.  En mycket kompetent panel i form av Karin Olander, journalist på Dagens Industri, Paul Åkerlund (S), kommunstyrelsens ordförande i Trollhättan, Robert Falck, vd Einride, Axel Josefsson (M), andre vice ordförande Trafiknämnden i Göteborg och Lars Holmqvist, senior adviser och ledamot av KAK:s Expertråd. Det var ett välbesökt seminarium och engagerad publik som ställde frågor till panelen.

Karin Olander fokuserade mycket på de stora förändringar som pågår inom bilbranschen. På bara tio år har utsläppen minskar lavinartat och ny teknik gör bilarna säkrare. I framtiden kommer de att kunna köra helt själva. Genom tydliga krav från kunder och samhället i stort har industrin kunnat utveckla bilismen till något helt annorlunda än den var för bara ett decennium sedan.

Miljömedvetenhet är också något som driver utvecklingen framåt, menade Paul Åkerlund och pekade på att unga människor i dag vill ha både hållbar och effektiv mobilitet. Trollhättan har en stolt tradition av fordonsindustri och kommer att ha det även i framtiden. Teknik och stadsplanering måste samverka för att möta människors behov av resande och krav på god miljö.

Robert Falck och Karin Olander

Som nav i den svenska fordonsindustrin har Göteborg enorm potential att bli ett föredöme i planeringen för mer av allt resande, menade Axel Josefsson. Här har bilen en given roll och staden måste bli bättre på att planera för den. Parkeringsnormen är många gånger för låg idag. Stadskärnan måste vara tillgänglig för alla, även för de som inte bor i den och behöver bil. Planeringen ska ske efter reella prognosstyrda behov och inte endast utefter viljan från politiker och planerare.

Genom en ökad elektrifiering kan vi minska utsläppen och till slut få bort dem utan att avstå från bilen som en viktig del av vår individuella mobilitet, sade Lars Holmqvist. Helt självkörnade fordon kommer dock att dröja ett tag innan tekniken är färdigutvecklad, men det kommer att komma.

Både elektrifiering och självkörande teknik är grunden för startupföretaget Einride som Robert Falck är grundare till. Tanken är att utveckla en relativt liten lastbil som helt utan förare kan transportera varor. Detta har potential att utveckla och effektivisera hela transportsystemet, vilket förutsätter att vägar byggs även i framtiden. Einride har på kort tid blivit ett världskänt namn, med stor potential att åstadkomma verklig förändring.

Samtliga paneldeltagare var överens om att bilen och vägtrafiken har en ljus framtid för sig. Behovet av resande kommer bara att öka i framtiden. Detta måste planeringen ta hänsyn till.

Thomas Lindskog, Peter Bäckström och Börje Thor.

Kvällen avslutades med att Thomas Lindskog, ordförande i KAK Västra, överräckte en donation från västra avdelningen till SAAB-muséets vänner på 10 000 kronor. Muséets intendent Peter Bäckström var mycket tacksam och uttryckte även sin uppskattning för att KAK valt att förlägga seminariet till just SAAB Car Museum.  Muséet ska var en mötesplats för diskussion om bilens framtid och samhällsfrågor som rör mobilitet. Här är KAK en aktiv röst för människors möjligheter att resa på det sätt som passar dem bäst. Seminariet är ett led i detta och för att fler ska engagera sig i diskussionen.

Logga in