Få tag i ditt exemplar av boken Ständigt på väg – om bilismens förutsättningar och framtid!

Bok av Anders Ydstedt och Kalle Bäck från Expertrådet: ”Ständigt på väg – om bilismens framtid och förutsättningar”

Resor är något nödvändigt i vardagen för de allra flesta människor. Det skapar förutsättningar för att fler ska kunna ta det där jobbet som man annars inte skulle kunnat och drömmar förverkligas. Avsikten är att denna bok ska vara ett konstruktivt inlägg i samhällsdiskussionen om framtidens mobilitet och resande. Finns att beställa på bokus eller att hämta gratis på KAK:s kanslier för medlemmar.

Beställ här. 

Logga in