Felix Rosenqvist och Trade in Sports

Måndagen den 4 mars hölls på KAK:s kansli i Stockholm en informationsträff i regi av KAK- föraren Felix Rosenqvist och sportbörsen Trade In Sports. Temat var motorsport ur ett finansiellt perspektiv, med fokus på konceptet för andelsförsäljning i Felix karriär som lanserats under vintern. Under träffen diskuterades de ekonomiska aspekterna av en modern satsning på internationell motorsport tillsammans med representanter från svenskt näringsliv och pressen.

KAK tycker att Trade In Sports koncept är mycket intressant och ser det som ytterligare en möjlighet för elitförare att hitta finansiering för sitt tävlande. Mer information på www.felixracing.se ochwww.tradeinsports.se.

Logga in