”Fordonsregistret bör inte vara öppet för alla”

”Det är nu viktigt att politiker och berörda myndigheter inte bara drar kortsiktig lärdom av skandalen på Transportstyrelsen. Hela samhället måste nu höja blicken och ta frågor om den personliga integriteten på allvar. Låt den uppkomna situation bli startskott för ett nytt tankesätt där skyddande av uppgifter kopplade till enskilda personer ges långt mycket högre prioritet än i dagsläget.”

Det skriver Anders Ydstedt, ordförande i KAK:s Expertråd i Svenska Dagbladet.

Logga in