”Framtidens arbetsmarknad kräver ett ökat resande”.

”Det är alltså tydligt att efterfrågan på investeringar i infrastruktur är stor och den lär inte bli mindre i framtiden. Alla trafikslag behövs och de ska inte ställas mot varandra. Men samtidigt kan vi inte bortse ifrån att nio av tio resor går med vägtrafik i dagsläget eftersom Sverige är ett glest befolkat land med stora avstånd, även kring våra större städer.”

Anders Ydstedt, Ordförande Expertrådet och Kalle Bäck, Expertrådet, skriver i NA om trafikplaneringen i Örebro.

Logga in