Deltagare (från vänster) Wilhelm Douglas (generalsekreterare, KAK), Edward Riedl (M), ledamot trafikutskottet, Anette Myhr (Trafikanalys),Stefan Brgström (C), kommunalråd, Sundbyberg, Charlie Magnusson, informationschef, Motorbranschens Riksförbund, Sten Bergheden (M), ledamot trafikutskottet, Anders Ydstedt, ordförande KAK:s Expertråd och Thomas Laurell, chef public Affairs, Visita

Fullsatt riksdagsseminarium med Expertrådet

Fullsatt i lokalen.

KAK anordnade idag ett fullsatt riksdagsseminarium med titeln ”Carboom – är vi redo för framtidens bilism?” Ett samarbete med riksdagsledamoten Edward Riedl (Trafikutskottet).

KAK lanserade en rapport i samband med detta. Kommunernas bristande planeringen är ett hot mot människors möjlighet att resa och trafiksäkerheten, enligt denna. Bilarna blir fler, men planering sker för det motsatta. Det behövs ett helhetstänkande kring alla trafikslag. (Kommer inom kort på kak.se).

Logga in