”Ge gymnasieelever utbildning i körkortsteori”

”Redan i skolan borde initiativ tas för att höja trafikkunskaperna. Det krävs att tydliga kunskapskrav införs i skolans läroplaner. Målet ska vara att unga ges kunskaper i princip motsvarande teoriutbildning för körkort efter avslutad gymnasieutbildning”, skriver Anders Ydstedt och Wilhelm Douglas, KAK, i en replik i SvD

Läs artikeln här.

Logga in