Gunnar Bark och Peter Wallenberg Jr framför porträttet på KAK:s förste ordförande, Clarence von Rosen.

Gunnar Bark får Clarence von Rosen Medaljen

Vid en Klubblunch i Stockholm på Villa Godthem, tisdagen den 19 augusti, 2014 överlämnades Clarence von Rosen Medaljen till Direktör Gunnar Bark.

 

Anders Ydstedt, ordförande i KAK:s Expertråd, presenterade pristagaren och därefter överlämnades medaljen av Peter Wallenberg Jr, KAK:s ordförande. I sitt tackanförande berättade Gunnar Bark historien kring Autoliv och de produkter som han varit med om att ta fram. Han poängterade att det självklart varit en laginsats som han endast var en representant för.

 

KAK:s styrelses motivering till utmärkelsen:

 

”Direktör Gunnar Bark gjorde under sin tid som VD och ordförande för Autoliv avgörande insatser för ökad trafiksäkerhet. Under Barks ledning från 1980 till 1999 satsade Autoliv på forskning och utveckling, och flera betydelsefulla produkter som ökat säkerheten för förare och passagerare togs fram av den svenska bilsäkerhetskoncernen. Mest nytta får kanske tillskrivas utvecklingen av världens första sidokrockkuddar, dels sidokrockkudden för skydd av bröstkorgen och dels krockkuddegardinen ”The Inflatable Curtain” för skydd av huvudet i sidokollisioner. Båda dessa svenska uppfinningar, som möjliggör att dagens bilar kan vara mycket säkrare än tidigare, är nu standard på de flesta nyproducerade bilar världen över.”

 

Clarence von Rosen medaljen utdelas av KAK till den som gjort uppmärksammade insatser för utvecklingen inom trafik och motorfordon. KAK:s Expertråd bereder frågan för beslut i KAK:s styrelse.

Här följer några exempel på tidigare mottagare av medaljen: Förre Volvochefen PG Gyllenhammar, förre kommunikationsministern Bo Turesson, Scaniachefen Leif Östling, Gunnar Elmgren, Stephen Wallman, Pelle Pettersson, och senast 2012 till Per Gillbrand, mannen som gjorde turbomotorn kommersiellt möjlig i stor skala.

Logga in