På bilden från vänster: David von Schinkel, KAK styrelse Wilhelm Douglas, KAK Generalsekreterare Clas Romander, ordförande KAK Finanskommitté HM Konungen Thomas Hedberg, 1:e vice ordförande KAK Claes Boltenstern, ordförande KAK Medalj- & Förtjänstteckenkommitté Foto: Kungl. Hovstaterna.

HM Konungen tilldelas KAKs Förtjänstmedalj i guld

KAK har tilldelat HM Konungen KAKs Förtjänstmedalj i guld med anledning av familjen Bernadottes mer än 110 åriga beskydd av och engagemang för KAKs verksamhet. Medaljen överlämnades vid en ceremoni på Kungliga Klubbarnas Hus där KAK har sitt kansli. Ceremonin avslutades med lunch i Klubbrummet på Villa Godthem.

Logga in