Hot mot entusiastbilar

KAK får en del frågor angående Naturvårdsverkets redovisning ”Uttjänta bilar och miljön” som uppmärksammats i media.  KAK stödjer Motorhistoriska Riksförbundets arbete för att bevaka vårt gemensamma bilhistoriska intresse.
Läs mer om frågan på MHRF:s hemsida, http://www.mhrf.se/uttjanta_bilar.

Logga in