”Inse att vi även i framtiden behöver bilen”

Paul G Höglund

”Åtta av tio resor sker med bil i Sverige. Trots det väljer politikerna att planera för minskad bilism. Man stänger av gator och tar bort parkeringsplatser. Det är väldigt dålig timing, eftersom det sker i en tid när bilarna släpper ut allt mindre och blir allt säkrare.”

Det skriver Paul G Höglund från KAK:s Expertråd i Barometern.

Logga in