Bild: Egmont Publishing

Journalistpriset till Alrik Söderlind delas ut lördag 22 september

På lördag 22 september är det dags att dela ut KAK:s Journalistpris till Alrik Söderlind. Det sker i samband med finalen i STCC – Scandinavian Touring Car Championship på Mantorp Park vid lunchuppehållet. Välkomna att närvara!

Juryns motivering lyder:

Alrik Söderlind har genom sin journalistiska gärning bidragit till att utveckla svensk motorjournalistik på ett sätt som få andra har. Ett gediget intresse för mobilitetsfrågor i allmänhet och bilismen i synnerhet torde ligga till grund för detta. Genom sina texter fångar han in bredden och komplexiteten i dessa frågor och gör dem greppbara för läsaren. Samtidigt lämnas inget därhän vad gäller konsumentupplysning eller tekniskt kunnande om bilen som uppfinning. Söderlind förmår att täcka in alla områden som krävs av god motorjournalistik.

Bilen är en fantastisk uppfinning och en frihetsmaskin som bidrar till samhällets utveckling. Samtidigt är den ofta ifrågasatt av olika samhällsdebattörer och beslutsfattare. Alrik Söderlind är inte sen med att på ett sakligt och modigt sätt ge sin syn på aktuella frågor om hur samhället bäst ska planera för en god utveckling av bilismen. Han vågar öppet utmana etablerade föreställningar och är en aktiv röst i debatten med den fria mobiliteten som ledstjärna.  Han skyr varken stora eller mindre frågor i sammanhanget, utan har en gedigen bredd i sin journalistik.

Med stor integritet vågar Söderlind också upplysa konsumenter om förbättringsområden som finns inom den moderna bilismen. Hållbarhet, ekonomiska aspekter av bilägande och den tekniska utvecklingen – inget är honom främmande. På så sätt bidrar Söderlind till bilismens sunda utveckling, vilket KAK vill uppmuntra.

Vi är mycket stolta över att tilldela Alrik Söderlind KAK:s Journalistpris 2018.

Logga in