KAK anordnade seminarium i riksdagen om barns och ungas trafiksäkerhet

Den 10 juni anordnade Kungliga Automobil Klubben (KAK) seminarium i riksdagen på temat barns och ungas trafiksäkerhet. Ett 30-tal personer deltog och i publiken fanns representanter från olika motororganisationer, politiska partier och KAK-medlemmar.

 

Expertrådets ordförande, Anders Ydstedt, föredrog den rapport som skrivits av KAK i ämnet, varefter en paneldebatt tog vid. Sveriges Trafiksskolors Riksförbund (STR), Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) samt Socialdemokraternas och Moderaternas ledamöter i trafikutskottet svarade på frågor från moderatorn Therese Nyberg och från publiken.

 

Det tycktes råda samstämmighet om att nya grepp kring barns och ungas trafiksäkerhet måste tas, då skolundervisningen i ämnet tyvärr är ett eftersatt område. Nu krävs resurser för att skolan, frivilligorganisationer och andra aktörer ska kunna samarbeta för att förbättra situationen.

 

Seminariet gav KAK värdefull kunskap att driva frågan vidare utifrån. Vill du läsa hela utdraget se kak.se/expertrådet/rapporter

Logga in