KAK årsmöte – utan dramatik

KAK:s årsmöte 15 maj 2012 – utan dramatik!

I sedvanlig ordning avhölls årsmötet på Grand Hôtel i Stockholm under tisdagens eftermiddag. Årsmötet inleddes med en tyst minut för vår nyligen bortgångne och djupt avhållne f.d. ordförande Christer Zetterberg.

I enlighet med Valberedningens förslag omvaldes Peter Wallenberg Jr. till ordförande för en tid av 1 år, Thomas Hedberg som vice ordförande för en tid av två år. Därutöver omvaldes ledamöterna Philip von Mecklenburg och K G Rickhamre (båda 2 år) Styrelsens övriga ledamöter sitter kvar på tidigare mandat.

Till ordförande i Prins Bertils Medaljjury omvaldes Peter Wallenberg Jr.

Till ny valberedning valdes Ando Wikström (sammankallande), Johan Hallenborg samt Staffan Knafve. Revisorerna omvaldes.

I övrigt informerade styrelsen om förändringar, föranledda av Christer Zetterbergs bortgång. Han efterträds som ordförande i Finanskommittén av Clas Romander, som ordförande i Förtjänstteckenkommittén av Mikael Gripenstedt samt som KAK:s representant i Sv. Bilprovnings styrelse av generalsekreterare Niklas Nyström. Och slutligen som representant i vår systerklubb KMK:s styrelse av Thomas Hedberg.

Årsmötet beslöt även bifalla motion avseende avgiftsbefrielse, för medlammar som varit trogna KAK genom långvarigt medlemskap i 50 år. Detta kommer därmed att gälla fr.o.m. den 1 januari 2013.

Därefter utdelades 50-årsnålar samt belöningar till förare som prickfritt framfört sina bilar i uppemot 50 till 60 år. I sanning en bedrift!

Årsmötet avslutades med gemensam samvaro i angränsande salonger där snittar och vin traditionellt serverades. En trevlig avslutning på ännu ett årsmöte.

Logga in