KAK i Almedalen

KAK fanns på plats under Almedalsveckan genom ordförande Anders Ydstedt och Kalle Bäck från Expertrådet.

Anders Ydstedt i ett seminarium om smart citylogistik tillsammans med Mercedes-Benz och Transportföretagen. KAK värnar människors möjligheter att resa på de sätt som passar dem bäst. (Se filmklipp nedan)

Kalle Bäck medverkade i ett seminarium hos Ford om jämställd bilkörning. Fler kvinnor som tar körkort och äger bil är viktiga framsteg för jämställdhet.
KAK anordnade även ett rundabordssamtal med opinionsbildare och unga politiker om makten över mobiliteten. Vi arbetar för att utveckla människors möjlighet att resa och bilen är grunden för detta. Mycket givande diskussioner.

Logga in