KAK på plats under Almedalsveckan

almedalen_flaggaFör första gången närvarade KAK under Almedalsveckan med ett eget evenemang.  Expertrådet anordnade ett samtal i om barns och ungas trafiksäkerhet med fokus på utbildning. Företrädare från riksdagspartier, kommuner, skolan och flera andra organisationer deltog. Många kloka idéer framkom. Goda exempel från kommuner lyftes fram och inspel till riksdagsledamöterna gjordes. Deltagarna uttryckte stor uppskattning över att initiativet. Detta får ses som ett steg framåt i arbetet för att främja barns och ungas trafiksäkerhet.

Expertrådet närvarade också vid ett antal seminarier och andra evenemang under veckan för att bevaka frågor kring bilism och framtidens mobilitet. Det är tydligt att intresset för bilismen växer och det är glädjande att all den fantastiska utveckling som pågår lyftes fram under Almedalsveckan.

Logga in