KAK i seminarium med AmCham om autonom körning

Igår deltog Kalle Bäck från KAK i en paneldiskussion om autonom körning, arrangerad av American Chamber of Commerce in Sweden i samarbete med KAK.

Budskapet från KAK är tydligt. Vi kommer att behöva mer resor och transporter i framtiden. Investeringar i väginfrastruktur är alltid en säker investering. Autonom teknik gör det möjligt för fler människor att resa med bil och det frigör mer utrymme i stadsområden för mer individuell mobilitet. Personbilen har framtiden för sig.

Tack till de andra paneldeltagarna från Ericsson, Mercedes-Benz och Drive Sweden. Tack AmCham för ett intressant seminarium.

Last night Kalle Bäck from KAK participated in a paneldiscussion about autonomous driving, arranged by AmCham Sweden – American Chamber of Commerce in Sweden with cooperation from KAK.

The message from KAK is clear. We will need more traveling and transports in the future. Investment in road infrastructure is always a safe investment. Autonomous technique will make it possible for more people to travel by car and release more space in urban areas for more individual mobility. The personal car will prevail.

Thanks to the other panelists from Ericsson, Mercedes-Benz and Drive Sweden. Thank you AmCham for an interesting seminar.

Logga in