KAK Södra Avdelningens årsmöte

Årsmötet den 11 mars avlöpte väl och en rekord stor skara av medlemmar samlades under några timmar i den nya klubblokalen i Limhamn. Nära 40 medlemmar var med på mötet. Efter att agendan var avklarad fortsatte mötet med goda räk- och rostbiffs smörrebröd. Medlemmarna fick också chans att stifta bekantskap med nya Generalsekreteraren Therese Nyberg. Unga och gamla medlemmar diskuterade alltifrån gamla bilar de hade ägt till vem som kommer att vinna kommande helgens Formula 1 lopp.

I samband med årets möte valdes också tre nya ledamöter in i styrelsen. Dessa var Thyra (Ytte) von Essen, Johan Sjövall samt Jacob Faxe. Christina Carlsen valdes också in vi a ett kompletteringsval. Bo Lejdström tidigare adjungerad blev nu ordinaries ledamot. Föreningen fick också en ny valberedning samt revisorer, nämligen Sten Wreter & Tommy Larsson.

Stämman röstade också ja till att KAK södra nu inför de nya stadgarna som övriga KAK förbund redan arbetar efter.
Enligt arbetsplanen för 20015-16 kommer KAK att presentera minst en aktivitet i månaden samt fokus på att både få in nya medlemmar inom åldersgrupper där vi är svagt representerade idag samt aktivera de existerande ytterligare.

Ett spännande KAK år utlovas.

Hälsningar

Styrelsen KAK Södra

Logga in