KAK välkomnar lagstiftning för handsfree

Frågan om användning av mobiltelefon i samband med bilkörning har åter blivit aktuell. Det är socialdemokraterna i trafikutskottet som har skrivit en motion om ”lagstiftning med förbud mot användning av kommunikationsteknik som tar betydande uppmärksamhet från bilkörning och därmed hotar trafiksäkerheten”. Sverige är idag det enda av EU:s medlemsländer som saknar lagstiftning om krav på användning av så kallad handsfree eller motsvarande utrustning vid mobiltelefonanvändning i samband med bilkörning. Regeringen vill inte lagstifta men det ser nu ut att finnas en majoritet i riksdagen för en lagstiftning.
–          KAK anser att Sverige snarast, i likhet med resten av EU, bör införa ett krav på handsfree för bilförare, säger Anders Ydstedt, ordförande i KAK:s Expertråd. I brist på offentliga resurser för utbildning kring faran med ouppmärksamhet, måste lagstiftning införas. Det har utvecklats en norm att detta är acceptabelt som tyvärr sprider sig.

Frågan är dock större, vilket även socialdemokraterna pekar på i sin motion. Kommunikationsutrustning används inte bara till att prata i telefon utan även för e-post, sms och en lång rad andra tjänster. Och denna utveckling har bara börjat. Samtidigt integreras kommunikationsutrustningen allt mer i nya bilar för att underlätta användningen. Röststyrning och smartare gränssnitt underlättar och kan göra att extern kommunikation kan likställas med att prata med någon som sitter i bilen.
–          KAK anser att lagstiftaren noga måste ha uppmärksamhet på denna tekniska utveckling som är positiv men som också kan leda till att bilförare blir mindre aktiva i trafiksituationen. Denna utveckling innebär också att behovet ökar för manuell polisövervakning i trafiken. I grunden är polisövervakning av trafiken det viktigaste medlet mot farliga trafikantbeteenden, säger Anders Ydstedt.

Anders Ydstedt, Ordförande KAK:s Expertråd
Niklas Nyström, Generalsekreterare KAK

Logga in