Årsmötet som alltid välbesökt.

KAK:s Årsmöte genomfört

Den 27 mars 2014 genomfördes på sedvanligt sätt KAK:s Årsmöte på Members Choice medlemmen Grand Hôtel i Stockholm under ledning av ordförande Peter Wallenberg Jr.

Generalsekreterare Niklas Nyström redogjorde för verksamheten under 2014 i ett bildspel och föredrog resultat och balansräkning. Klubben står finansiellt och organisatoriskt starkare än någonsin vilket borgar gott för framtiden. Anders Ydstedt, Expertrådets ordförande, berättade om Expertrådets verksamhet och planer. Mikael Gripenstedt, i egenskap av ordförande i Jubileumsbokskommittén, berättade om arbetet med jubileumsboken som förevarit.
De styrelseledamöter som stod för omval fick förnyat förtroende liksom valberedning och revisorer. Inga förändringar alltså. Ordförande Peter Wallenberg Jr informerade dock Årsmötet om att GS Niklas Nyström meddelat att han önskar lämna posten som GS. Han kommer dock kvarstå som GS fram till hösten och bistå styrelsen i att hitta en ersättare samt att i god ordning genomföra en överlämning.
I år var det över 30 medlemmar som firade 50 års medlemskap i Klubben och efter Årsmötet skedde överlämning av 50-års nålar till ett 10-tal närvarande jubilarer. Även förar- och förtjänstmärken delades ut. Efter ceremonierna vidtog sedvanligt trevligt mingel.

Logga in