Malmöbrandmannen James Svensson får blommor av Bilprovningens försäljnings- och marknadsföringschef Kristina Sundén i samband med prisutdelningen. Till vänster KAKs generalsekreterare Mikael Gripenstedt.

KAKs Attitydförändringspris till brandman från Malmö

Brandmannen James Svensson från Malmö har tilldelats KAKs Attitydförändringspris. Ceremonin ägde rum på Bilprovningens station i Fosie i Malmö. James Svensson har varit drivande i ett projekt som syftat till att ändra ungdomars attityder i trafiken. Projektet har bland annat gått ut på att föreläsa och träffa gymnasieungdomar i körkortsåldern. Genom sitt yrke som brandman har James stor erfarenhet av trafikolyckor. Tyvärr är ungdomar överrepresenterade i dessa.

-Det handlar till mycket stor del om attityder, säger James och forsätter; -Kan jag bara få någon eller några att förstå vikten av att ha rätt attityd i trafiken har jag uppnått mycket. -Att få denna utmärkelse betyder oerhört mycket för mig och det stimulerar till fortsatt arbete i denna anda, säger James avslutningsvis.

KAKs Attitydförändringspris delades nu ut för andra året. Bilprovningen är samarbetspartner även denna gång.

-Vi är mycket glada över att ha med oss Bilprovningen som partner för detta pris. Det skänker utmärkelsen ytterligare tyngd och seriositet, säger KAKs generalsekreterare Mikael Gripenstedt. Prissumman uppgår till 40 000 kronor och skall användas i det fortsatta arbetet med attitydförändringar bland ungdomar i trafiken.

Logga in