KAK:s Expertråd kommenterar regeringens budgetproposition inför 2018.

– KAK har länge arbetat för att fler unga ska ges bättre förutsättning att ta körkort. I budgeten föreslås att arbetslösa i åldern 18–47 år att kunna ta CSN-lån för körkortsutbildning. Det finns även planer på att detta ska utvidgas alla unga i åldern 19–20 år som avslutat en gymnasieutbildning. Allt detta är bra, men bara ett första steg. Målet måste vara ökade trafikkunskaper för alla, särskilt de yngsta och mest oskyddade trafikanterna. Det är inte bara en fråga om etablering på arbetsmarknaden, utan också trafiksäkerhet. Ett rimligt mål vore att alla ska ha motsvarande teoriutbildning efter avslutade gymnasiestudier, säger Anders Ydstedt, ordförande i KAK:s Expertråd.

– Eftersom ekonomin växer, så växer också resurserna till kommunikationer. Men tyvärr ser vi inte att tillräckligt med resurser avsätts för att utveckla infrastrukturen i Sverige totalt sett. Enligt det underlag som regeringen bygger sin budget på har kvaliteten på väginfrastrukturen i vissa delar till och med försämrats under de senaste åren och analysen delas även av internationella bedömare. Vår infrastruktur är en konkurrensnackdel, vilket inte är hållbart i längden, fortsätter Anders Ydstedt.
– Man kan också konstatera att budgeten ytterligare förstärker snedfördelningen mellan de olika transportslagen i förhållande till hur många som använder dem. Man förstärker drift och underhåll av järnvägsinfrastrukturen under perioden 2016–2018 med 1 240 miljoner kronor per år, ytterligare förstärkning av underhållet till järnväg på landsbygd med 400 miljoner kronor under perioden 2016–2019. Endast 400 miljoner kronor under perioden 2016–2019 satsas på vägunderhåll på landsbygden. Det är ett svek mot att alla de människor som är beroende av bilen och väginfrastrukturen, avslutar Anders Ydstedt.

Logga in