KAK:s Expertråd släpper rapport om ”Kommuner och trafik”

”Möjligheter till mobilitet och resande är ett av de grundfundament varpå det moderna samhället vilar. Alla trafikslag behövs och planeringen måste syfta till att utveckla mobiliteten.”

”Samtidigt visar en enkät, som KAK gjort, att kommunerna inte planerar för att möta utvecklingen med den växande bilismen. Tvärtom planerar de för att minska biltrafiken. KAK har också låtit göra Skop-undersökningar som tydligt visar att svenska folket anser att politiker och planerare inte möter de behov av ny infrastruktur som finns.”

Läs hela rapporten här.

Expertrådets Kalle Bäck förklarar här vad rapporten handlar om.

Logga in