Anders Ydstedt över lämnar priset till Lasse Holmström.

KAK:s Journalistpris 2014

Juryn för KAK:s Journalistpris har utsett Lasse Holmström till 2014 års pristagare. Priset delades ut vid en klubblunch i Skanör på Hotell Gässlingen.
Juryns motivering:
”Bilen är, efter skatt och boende, hushållens största kostnadspost. En god och regelbunden konsumentbevakning av bilar och trafik är därför en viktig uppgift för massmedia. Bilredaktörens yrke kan ge möjlighet till provkörning av spektakulära fordon och besök på mässor runt om i världen. Men framförallt är den kvalificerade motorredaktören inom svensk massmedia, en omsorgsfull och uthållig journalist med stort samhällsansvar. En reporter som över tiden bygger stort förtroende hos sin läsare. Läsare – som inte sällan inför den stora investering som familjens bilköp innebär – låter sig påverkas av motorredaktörens kunskap och omdöme.

Lasse Holmströms långa journalistiska gärning som redaktör för Sydsvenskans bilaga BIL & TRAFIK är ett mycket bra exempel på en ansvarsfull och faktabaserad bil- och trafikbevakning. Utförliga jämförelser av olika bilar har gett läsarna ett utmärkt stöd i det svåra valet av ny bil. Den blotta längden på hans gärning är förtjänstfull i sig. En motorredaktör som läsaren inte kan lita på blir nämligen inte långvarig på sin post.

Lasse Holmström är en erkänt kunnig och uppskattad granskare även av nya bilmodeller. Det har också gjort att han varit en av få svenska motorjournalister som fått medverka i den internationella juryn för Årets bil. 2014 tilldelas han KAK:s Journalistpris för lång och berömlig gärning inom vårt område – bilen.”

Ordförande för juryn för KAK:s Journalistpris är Anders Ydstedt:

– Svenskarna är ett bilberoende folk, nio av tio resor sker med bil och tvärtemot den bild som en del politiker förmedlar så fortsätter bilförsäljningen att öka. Intresset för bilar och trafik är stort i Sverige. Plats för engagerad biljournalistik är därför en viktig uppgift för dagspressen. Lasse Holmströms insatser som granskande journalist och redaktör är en förebild för denna viktiga uppgift.

Hedersomnämnande

Juryn ger samtidigt Peter Hjörne, ledarkrönikör på GP, ett hedersomnämnande för att han upprepade gånger på ledarplats förklarat bilens betydelse.

Fakta om KAK:s Journalistpris:

KAK instiftade Journalistpriset 2008 med avsikt att belöna journalistiska insatser och som en uppmuntran för en seriös rapportering kring bilismens utveckling.
Prissumman är på 25.000 kronor.

Tidigare vinnare:

2013 Daniel Frodin, Teknikens Värld

2012 Marianne Sterner, Vi Bilägare

2011 Håkan Matson, Dagens Industri

2010 Jan-Erik Berggren, Expressen

2009 Jonas Fröberg, Svenska Dagbladet

2008 Lasse Swärd, Dagens Nyheter

 

Jury KAK:s Journalistpris 2014

 

Magnus Ehrenstråhle, f.d. VD Bilprovningen

Lars Jilmstad, f.d. Presschef

Bertil Moldén, VD Bil Sweden

Cornilla von Plomgren, Miljö- och Kommunikationskonsult

KG Rickhamre, Journalist / Kommunikationskonsult, ledamot KAK:s styrelse

Ordförande för juryn är Anders Ydstedt som även är ordförande i KAK:s Expertråd.

Logga in