”Kommunerna dåligt förberedda för växande bilism”

”Om bilen stängs ute innebär det att människor i förorterna hindras att ta sig in till de centrala delarna som då blir exklusiva ”gated communities” för dem som har råd att bo där. De som bor utanför kommer att bli tvingade att uträtta alla inköp i förorter och externa centra. Sannolikt kommer kvalificerad service och många tjänsteföretag att flytta ut också och stadskärnornas potential utnyttjas inte. Resulterat riskerar att bli än mer segregerade städer.”

Det skriver  Anders Ydstedt, ordförande, Expertrådet, Kungliga Automobil Klubben (KAK) och Wilhelm Douglas, generalsekreterare, KAK på Aftonbladet debatt.

Logga in