Kommunerna hotar den fria mobiliteten

2016 blev rekordår för nybilsförsäljningen. Planeringen av infrastruktur i Sverige måste matcha utvecklingen. Det behövs ett paket för utvecklad mobilitet.

Anders Ydstedt, ordförande, Expertrådet, Kungliga Automobil Klubben (KAK), Wilhelm Douglas, generalsekreterare, KAK skriver i Barometern.

Logga in