”Kommunerna måste planera för bilismen”

”En konstruktiv diskussion kring infrastrukturplanering bör fokusera på att hitta smarta lösningar för alla trafikslag. Infrastrukturen i Sverige måste byggas ut så att människors mobilitet kan utvecklas och inte avvecklas.”

Anders Ydstedt och Kalle Bäck från KAK:s Expertråd skriveri BLT att kommunerna måste planera för bilismen nu och i framtiden.

 

Logga in