Körkort stärker jämställdheten

KAK arbetar för att fler ska kunna ta körkort, enligt Transportstyrelsen. Att resa och förflytta sig är en mänsklig rättighet, vilket bilen är grunden för. Fler kvinnor som tar körkort och äger bil är viktiga framsteg för jämställdheten.

Vi jobbar också aktivt för att få in fler flickor och kvinnor i motorsporten. Motorsport är en av får idrotter där män och kvinnor tävlar på lika villkor. Vi stöttar och uppmuntrar fler att bli utövare.

Vi önskar alla en trevlig kvinnodag 8 mars! #internationellakvinnodagen #kvinnodagen

Logga in