Låt Järfälla Motorklubb vara kvar!

Järfälla MK har en egen bana där man främst sysslar med karting. Det är en viktig plattform för unga som vill hålla på med motorsport. Motorbanan är unik i Storstockholm eftersom det är den enda godkända tävlingsbanan. Nu är banans framtid hotad.

– Det vore en stor förlust om motorbanan försvann. Många ungdomars fritidssysselsättning skulle går förlorad och Stockholmsregionen skulle stå utan en riktigt tävlingsbana. Ska unga som vill hålla på med motorsport tvingas flytta, frågar sig KAK:s generalsekreterare Wilhelm Douglas.

Motorbanan i Järfälla är den enda banan i Sverige där man kan hyra tävlingskart. På så sätt kan folk prova på det och få känna på gokart utan att vara tvungen att köpa en bil och ta licens.

– Politiker och andra ansvariga aktörer måste ta sitt ansvar för att lösa situationen. Järfälla motorklubb måste får rimliga förutsättningar för sig viktiga verksamhet. Därför har jag skrivit på namninsamlingen för att låta banan vara kvar och det tycker jag att du också ska göra, avslutar Wilhelm Douglas.

Skriver under här.

Logga in