”Låt unga hålla på med motorsport”

”Motorsporten och alla klubbar har en enorm potential att bidra till en positiv utveckling inom både teknik och samhället i stort. Låt oss ta tillvara på denna möjlighet.”

Det skriver Anders Ydstedt, ordförande Expertrådet, Kungliga Automobilklubben (KAK) och
Max Lindén, tävlingsförare i Värmlands Folkblad.

Logga in