”Malmöborna vill ha kvar bilen”

Jacob Laurin, ordförande i KAK-Södra, och Wilhelm Douglas, generalsekreterare, svarar Märta Stenevi om trafikplaneringen i Malmö.

Mest lästa artikeln på Kvällspostens sida i skrivande stund:

KAK anordnade tidigare i veckan ett mycket lyckat och konstruktivt seminarium i frågan. Alla trafikslag behövs.

Logga in