Miljözoner begränsar människors resande – smartare lösningar för bättre miljö finns!

”Transportstyrelsen föreslår att även personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar ska inkluderas i kommunala miljözoner. Ett steg i helt fel riktning. Reglerna kommer ytterst att innebära begränsningar för vanliga människors mobilitet och särskilt besöksnäringen. Fokusera på smartare lösningar för bättre miljö.”

Det skriver Anders Ydstedt, ordförande Expertrådet, Kungliga Automobil Klubben (KAK), Paul G Höglund, expertrådet, Kungliga Automobil Klubben (KAK) i Dagens Samhälle.

Logga in