Nu är boken Ständigt på väg – om bilismens förutsättningar och framtid släppt.

Nu är boken Ständigt på väg – om bilismens förutsättningar och framtid skriven av Anders Ydstedt och Kalle Bäck släppt. Boken finns att beställa här.


Debatten om bilens roll i samhället är ofta förenklad och snedvriden. Politiker och myndigheter verkar leva i en drömvärld där bilen kan planeras bort. Det finns därför ett stort behov av att fakta om hur verkligheten ser ut lyfts in i debatten. Bara så kan en realistiskt vision om framtidens bilism skapas. Det menar Kalle Bäck och Anders Ydstedt som skrivit boken ”Ständigt på väg – om bilismens förutsättningar och framtid”.

– Transporter och resor är grundfundament i det moderna välfärdssamhället. Alla transportslag behövs och ska utvecklas. Samtidigt är personbilen grunden för resandet i Sverige och globalt. Aldrig har det sålts så många bilar, trots de höga kostnader som bilägande är förknippat med. Det visar vilken fantastisk frihetsmaskin bilen är och att människor värdesätter den flexibilitet den innebär, säger Kalle Bäck.

Boken är menad som ett konstruktivt inlägg i diskussionen om framtidens mobilitet där den privatägda personbilen kommer att vara en förutsättning. Hur bilens roll i samhället ska se ut är ingen ny diskussion.

– Bilen har alltid varit ifrågasatt alltsedan dess tillkomst. Men säkerheten har blivit enormt mycket bättre de senaste decennierna både vad gäller infrastruktur och fordon. Även utsläppen har minskar radikalt och förutsätter att göra det. Det är på detta sätt som bilen ska fortsätta att utvecklas och förbättras, inte genom att bekämpas, säger Anders Ydstedt.

Logga in