Kommittéer mm

Om inte annat anges utser KAK:s styrelse kommittéordförande och godkänner kommittémedlemmar. Kommitéer utses  efter behov. Exempelvis utses inför Kungliga Klubbarnas Fest en Klubbkommitté som hanterar KAK:s engagemang i festen. I övrigt hanteras de sociala klubbaktiviteterna av avdelningarna.

Expertråd

Anders Ydstedt, ordförande
Johan Hallenborg
Paul Höglund
Robert Olsson
Christer Svensén
Sten Tegnér
Lars Holmqvist
Kalle Bäck (Kommunikatör/Utredare: kalle.back@kak.se)
Wilhelm Douglas

Motorsport styrelse

Philip von Mecklenburg
Ordförande
philip.vm@gateberg.se

Michael Högström
Leadmot
michael@livbojen.eu

PO Rosenqvist
Ledamot
p.o@ironblock.se

Annie Seel
Ledamot
annie.seel@happy.se

Ola Nilsson
Ledamot
ola.porsche@hotmail.se

Olle Odsell
Ledamot utsedd av Västra
olle.odsell@tele2.se

Johan Sjövall
Ledamot utsedd av Södra 
johan.sjovall@tele2.se

Johan Söderlind
Ledamot utsedd av Östra
johan.soderlind@radmania.se

 

Valberedning:

Vakant (Södra) Ordförande valberedning, Ola Kjerrud (Östra), Börje Thor (Västra)

Ungdomskommittén

Vakant, ordförande
Filip Aspenberg
Carl Gillblad
Gustav Rickhamre
Sara Ricknäs
Anders Särnqvist
Johan Wedsberg
Daniel Wenne

Finanskommitté

Clas Romander, ordförande
Michael Högström
Staffan Knafve
Peder Kruse

Förtjänstteckenkommitté

Claes Boltenstern, ordförande
Thomas Hedberg
Clas Romander
Peter Risberg

Historisk Kommitté (bildad 2013)

Hans Hillebrink, ordförande
Anders Wikström
Emmelie Golabiewski

Jury Motorprinsens medalj

KAK:s årsstämma utser ordförande, därutöver utses ytterligare två representanter från KAK, och vardera två från Riksidrottsförbundet, Svenska Bilsportförbundet och Svenska Sportjournalist förbundet.  Vardera part utser även en suppleant.

2016/2017

David von Schinkel, Ordförande
KG Rickhamre, KAK
Peter Risberg, KAK
Tomas Eriksson, RF
Håkan Leeman, RF
Monica Möller, SBF
Kenneth Thorén, SBF
Johan Ejeborg, SVT
Sven Gustavsson , DN

Suppleanter

Wilhelm Douglas, KAK
Susanne Erlandsson, RF
Berndt Rosqvist, Sv Sportjournalister

SBF vakant

Jury KAK:s Journalistpris 2016

KAK:s styrelse utser jurymedlemmar.

Anders Ydstedt, ordförande Expertrådet
Magnus Ehrenstråhle, f.d. vd Bilprovningen AB
Lars Jilmstad, f.d. presschef
Charlie Magnusson, informationschef, Motorbranschens Riksförbund
Cornilla von Plomgren, kommunikationschef
Lasse Swärd, motorjournalist
Lars Holmqvist, senior advisor

Logga in